<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">1-2-3 SØK! Sekundene tikker. Et sted der nede roper en skredsøker om å bli funnet. Stefan Kersting. Matias Mikkelsen, Runa Aronsen Solberg og Jo Vegard Haugen graver alt de makter</span>
1-2-3 SØK! Sekundene tikker. Et sted der nede roper en skredsøker om å bli funnet. Stefan Kersting. Matias Mikkelsen, Runa Aronsen Solberg og Jo Vegard Haugen graver alt de makter

Vinterens skredkurs

I løpet av skisesongen arrangerer DNT skredkurs over store deler av landet. Meld deg på nå og lær å bli trygg på topptur.

Publisert Sist oppdatert

DNT har siden 2010 hatt en egen utdanningsstige for skredkurs med kurs på flere nivåer.

– DNTs arbeid med skredopplæring er et svar på det økte behovet for praktisk kunnskap om skred, sier fjellsport-rådgiver Roger Bareksten i DNT.

Han forteller at målet med DNTs skredarbeidet er tredelt:

– Vi ønsker å formidle kunnskap som bidrar til å tilgjengeliggjøre vinterfjellet for enda flere. Vi vil også bidra til ulykkesforebyggende arbeid blant dem som allerede oppsøker skredutsatt terreng og vi ønsker å øke kunnskapen blant egne turledere, fjellførere og instruktører, forteller han.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">MÅLEENHET: Kompasset kan brukes til å måle gradene i fjellsidene man har tenkt til å gå i. En tommelfingerregel er at det sjelden løsner skred i terreng under 30 grader.</span>
MÅLEENHET: Kompasset kan brukes til å måle gradene i fjellsidene man har tenkt til å gå i. En tommelfingerregel er at det sjelden løsner skred i terreng under 30 grader.

NF grunnkurs

De grunnleggende kursene (dagskurs, grunnkurs og skredworkshop) er kurs og samlinger for alle som ønsker å lære enda mer om vurdering av skredfare og ferdsel i potensielt skredfarlig terreng. Dagskurset gir en kort og generell innføring i grunnleggende skredkunnskap, mens grunnkurset går dypere inn i faget. Skredworkshopene er ikke lagt opp som kurs, men som samlinger der deltakerne har mulighet til å praktisere og lære om skred og skredvurderinger på tur sammen med andre.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">SNØSJEKK: Skredkursleder Gaute Hangaas Brenna legger skisporet nær en skavl for å vurdere stabiliteten i snøen. Måten snøen løsner på gir viktig informasjon i turplanleggingen.</span>
SNØSJEKK: Skredkursleder Gaute Hangaas Brenna legger skisporet nær en skavl for å vurdere stabiliteten i snøen. Måten snøen løsner på gir viktig informasjon i turplanleggingen.

NF videregående skredkurs

Videregående skredkurs bygger på de grunnleggende kursene og krever at kursdeltagerne har egen erfaring. På de videregående kursene lærer deltagerne hvordan man tar gode veivalg, leser snødekket og forstår hvilke faktorer som skaper den trygge, gode snøen. Risikoreduserende adferd og kameratredning er også elementer i kurset.

Meld deg på skredkurs her.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">VURDERING: På tur handler det om å ta trygge veivalg. Et skredkurs kan være med på å gi deg mer kunnskap i vinterfjellet, slik at du blir bedre på å lese varselsignalene i terrenget.</span>
VURDERING: På tur handler det om å ta trygge veivalg. Et skredkurs kan være med på å gi deg mer kunnskap i vinterfjellet, slik at du blir bedre på å lese varselsignalene i terrenget.

Toppturkurs, dagskurs og andre skredkurs

Dette er kursene for deg som vil ha faglig, praktisk påfyll før du skal ut på topptur. På et toppturkurs er det fokus på veivalg og faktorer som påvirker toppturer i skredutsatt terreng. Det er fokus på hvordan man kan finne god og trygg snø ut fra værhistorikk, skredvarsel og egne erfaringer.

Bli med på Toppturkurs her.

Kvalifiserende kurs

Dette er kurs for deg som ønsker å utdanne deg til skredinstruktør. Her kan du lese mer om instruktørutdanningen.

24. - 27. februar, Troms, Metodekurs skred

16. - 20. mars, Romsdalen, Veilederkurs skred


Andre som tilbyr skredkurs

Det fins andre aktører innen friluftsliv som også tilbyr skredkurs. Sjekk ut disse om DNTs tilbud ikke passer for deg:

Breogfjell.no

Uteguiden.com

Norgesguidene.no

Fjellguide.no

Tromsofjellsport.no

msmg.org